säker betalning

med Klarna

fri FRAKT

på order över 599:-

snabba leveranser

inom 2-3 dagar

FRI FRAKT PÅ ORDER ÖVER 599:-​

Från Afrika För Afrika

drömmen om att ge tillbaka

Att driva sin verksamhet med både hjärta och hjärna är något alla borde göra – något alla kan göra.

2017

Grundades Rutasoka

Rutasoka föddes ur ett engagemang att förbättra levnadsförhållanden för människorna i östra Kongo. Men vår story börjar egentligen med vår VD, Rebu Burubwa.

Rebu burubwa

Rebu Burubwa föddes 1989 i staden Uvira i det hårt konfliktdrabbade Kongo – ett land där människors liv länge har präglats av fattigdom och förföljelse. Familjen Burubwa flydde från Kongo 2007 för att undkomma de rebellgrupper som härjade i landet. 

Familjen hamnade så småningom i Sverige. Det nya landet var en trygg plats som erbjöd trygghet och möjligheter att bygga ett nytt liv.

Rebu längtade efter återuppbyggnaden av sitt hemland och ett bättre liv för människor i den del av världen där han växte upp. 

Rebu burubwa

Rebu Burubwa föddes 1989 i staden Uvira i det hårt konfliktdrabbade Kongo – ett land där människors liv länge har präglats av fattigdom och förföljelse. Familjen Burubwa flydde från Kongo 2007 för att undkomma de rebellgrupper som härjade i landet. 

Familjen hamnade så småningom i Sverige. Det nya landet var en trygg plats som erbjöd trygghet och möjligheter att bygga ett nytt liv.

Rebu längtade efter återuppbyggnaden av sitt hemland och ett bättre liv för människor i den del av världen där han växte upp. 

det första projektet

Kvinnoklinken

Kongo hör till de länder i världen som toppar listan på mödra- och barnadödlighet, till stor del till följd av mineralkonflikterna som påverkat sjukvårdssystemet. Detta blev en viktig anledning till att Rebu valde att grunda och bygga en förlossnings- och mödravårdsklinik i Uvira, Kongo. Kliniken invigdes 2017 och har blivit en självgående institution där blivande mödrar och nyblivna mammor får vård och där barn får komma till livet under säkra förhållanden.

Mineralkonflikterna har inte bara påverkat sjukvården, utan även samhället i stort. Och Kongo finns fortfarande på topplistan av världens fattigaste länder, trots att landet och befolkningen egentligen har alla möjligheter att vara självförsörjande. 

Kvinnoklinken

Kongo hör till de länder i världen som toppar listan på mödra- och barnadödlighet, till stor del till följd av mineralkonflikterna som påverkat sjukvårdssystemet. Detta blev en viktig anledning till att Rebu valde att grunda och bygga en förlossnings- och mödravårdsklinik i Uvira, Kongo. Kliniken invigdes 2017 och har blivit en självgående institution där blivande mödrar och nyblivna mammor får vård och där barn får komma till livet under säkra förhållanden.

Mineralkonflikterna har inte bara påverkat sjukvården, utan även samhället i stort. Och Kongo finns fortfarande på topplistan av världens fattigaste länder, trots att landet och befolkningen egentligen har alla möjligheter att vara självförsörjande. 

Ett besök vid bygget av kliniken 2016 och samtal med lokalbefolkningen om vad vi kunde göra för att skapa arbetstillfällen, blev också startskottet för Rutasoka som bolag. Inspirerad av möjligheter, samhällets engagemang och behovet av mer stöd ledde Rebu vidare in sin strävan att göra skillnad.

2016

En idé började ta form

Ett besök vid bygget av kliniken 2016 och samtal med lokalbefolkningen om vad vi kunde göra för att skapa arbetstillfällen, blev också startskottet för Rutasoka som bolag. Inspirerad av möjligheter, samhällets engagemang och behovet av mer stöd ledde Rebu vidare in sin strävan att göra skillnad.

jordbruk

1997 stod jordbruket för 57,9% av Kongos BNP och 66% av Kongos arbetande befolkning var sysselsatta inom jordbruket. Bland de viktigaste exportvarorna var kaffe.

Men även kaffeproduktionen hade drabbats hårt av minerlakonflikterna, som påverkade böndernas livsverk och levebröd. Detta ledde till ökad fattigdom. Rebu ville förändra detta, med en mission att återställa böndernas yrkesstolthet och trygghet genom att skapa marknad för deras råvaror. Med en cirkulär affärsmodell vara med och utveckla deras plantage samt skapa arbetstillfällen. 

jordbruk

1997 stod jordbruket för 57,9% av Kongos BNP och 66% av Kongos arbetande befolkning var sysselsatta inom jordbruket. Bland de viktigaste exportvarorna var kaffe.

Men även kaffeproduktionen hade drabbats hårt av minerlakonflikterna, som påverkade böndernas livsverk och levebröd. Detta ledde till ökad fattigdom. Rebu ville förändra detta, med en mission att återställa böndernas yrkesstolthet och trygghet genom att skapa marknad för deras råvaror. Med en cirkulär affärsmodell vara med och utveckla deras plantage samt skapa arbetstillfällen. 

främja inhemsk produktion och export i östafrika

Genom att köpa och sälja produkter som är tillverkade och producerade i Östafrika, bidrar vi tillsammans till att skapa ekonomisk tillväxt och utveckling på den Afrikanska kontinenten.

Vi bidrar till mer än så, att främja den inhemska produktion och exporten från Östafrika är också viktigt för att minska kontinentens beroende av import av livsmedel och andra varor från andra länder. Det leder också till ökad sysselsättning och minskad fattigdom, eftersom fler människor får jobb inom den inhemska produktionen och handeln.

främja inhemsk produktion och export i östafrika

Genom att köpa och sälja produkter som är tillverkade och producerade i Östafrika, bidrar vi tillsammans till att skapa ekonomisk tillväxt och utveckling på den Afrikanska kontinenten.

Vi bidrar till mer än så, att främja den inhemska produktion och exporten från Östafrika är också viktigt för att minska kontinentens beroende av import av livsmedel och andra varor från andra länder. Det leder också till ökad sysselsättning och minskad fattigdom, eftersom fler människor får jobb inom den inhemska produktionen och handeln.

Underlätta tillgången till marknader

För många småskaliga producenter i Östafrika kan det vara svårt att nå ut till internationella marknader på grund av bristande infrastruktur, begränsad tillgång till information och höga transportkostnader. Genom att underlätta tillgången till marknader, med information om export, handelsavtal och våra distributionskanaler.

förbättra produktkvaliteten

Att förbättra produktkvaliteten ökar konkurrenskraften för småskaliga producenter på våra marknader. Genom att förse producenterna med kontinuerlig feedback från marknaden och teknisk support förbättrar småskaliga producenter produktkvaliteten.

stärka värdekedjor

Genom att stärka värdekedjorna får småskaliga producenter i Östafrika ökade inkomster. Att stärka värdekedjorna innebära exempelvis att hjälpa småskaliga producenter att förädla sina produkter. Att ständigt utvärdera och förbättra värdekedjan säkerställer att den är anpassad till marknadens behov och krav.

främja innovation

Genom att främja innovation, hållbarhet och entreprenörskap kan fler småskaliga producenter i Östafrika utveckla produktionsprocesser som leder till effektivisering och ta fram nya produkter som skapar värde för dig som konsument, främjar det lokala samhällets ekonomi och har miljön i åtanke.

Tillsammans hjälper vi till att bygga en mer hållbar och självständig ekonomi på den Afrikanska kontinenten, samtidigt som vi stödjer lokal produktion och tillverkning av högkvalitativa och hållbara varor.

sv_SESvenska
Powered by TranslatePress

KATEGORIER