Hälsovård

Visste du, att innan vi började jobba med kaffe, byggde Rutasokas grundare en mödravårds- och förlossningsklinik? Den uppfördes i staden Uvira, i östra Kongo, där grundaren Rebu Burubwa kommer ifrån, med en mission att minska den höga spädbarns- och mödradödligheten. 

Det finns fortfarande stora utmaningar inom hälsovården i Demokratiska Republiken Kongo där vår hjälp behövs.

Enligt FN dog 2019 uppskattningsvis 5,2 miljoner barn i världen under 5 år av mestadels förebyggbara och behandlingsbara orsaker. 

Kongo toppar fortfarande listan över länder i världen med  högst spädbarns- och mödradödlighet!

Därför tycker vi på Rutasoka att det är ytterst viktigt att vi fortsätter återinvestera i att utveckla hälsovården i Kongo, för att tillgängliggöra bra vård och hygieniska vårdmiljöer, för både vårdtagare och vårdgivare. 

PROJEKT FÖR HÄLSOVÅRD

Ny vårdcentral hos kaffebönderna

NY VÅRDCENTRAL I NORDÖSTRA KONGO

Det första spadtaget till den nya vårdcentralen i Kamandi-Vuhoyo i nordöstra Kongo i början av mars 2021… 

Läs mer >

Vaccinationsrapport från rutaoska clinic

Varje månad ges livsviktig vaccinationer till barn upp till 9 månader. Vaccinet skyddar mot sjukdomar som de annars riskerar att dö av i tidig ålder…

Läs mer >

tillsammans mot mödradödlighet

Demokratiska Republiken Kongo toppar listan över mödradödlighet i världen, med 473 dödsfall per 100 000 födslar…

Läs mer >