SECURE PAYMENT

with Klarna

FAST DELIVERIES

within 2-3 days

Secure payments with Klarna

Search
Close this search box.

Rebu Burubwa

Rebu Burubwa föddes 1989 i staden Uvira i det hårt konfliktdrabbade Kongo – ett land där människors liv länge har präglats av fattigdom och förföljelse. Familjen Burubwa flydde från Kongo 2007 för att undkomma de rebellgrupper som härjade i landet. 

Familjen hamnade så småningom i Sverige. Det nya landet var en trygg plats som erbjöd trygghet och möjligheter att bygga ett nytt liv.

Rebu längtade efter återuppbyggnaden av sitt hemland och ett bättre liv för människor i den del av världen där han växte upp. 

det första Projekt

Kvinnoklinken

Kongo hör till de länder i världen som toppar listan på mödra- och barnadödlighet. Detta blev en bidragande anledning till att Rebu valde att grunda och bygga en kvinnoklinik i Uvira, Kongo, på tomten där han vuxit upp. Kliniken invigdes 2017 och har blivit en självgående institution där blivande mödrar och nyblivna mammor får vård och där barn får komma till livet under säkra förhållanden.

Ett besök vid bygget av kliniken 2016 blev också startskottet för Rutasoka som bolag. Inspirerad av möjligheter, samhällets engagemang och behovet av mer stöd ledde Rebu vidare in sin strävan att göra skillnad.

Kvinnoklinken

Kongo hör till de länder i världen som toppar listan på mödra- och barnadödlighet. Detta blev en bidragande anledning till att Rebu valde att grunda och bygga en kvinnoklinik i Uvira, Kongo, på tomten där han vuxit upp. Kliniken invigdes 2017 och har blivit en självgående institution där blivande mödrar och nyblivna mammor får vård och där barn får komma till livet under säkra förhållanden.

Ett besök vid bygget av kliniken 2016 blev också startskottet för Rutasoka som bolag. Inspirerad av möjligheter, samhällets engagemang och behovet av mer stöd ledde Rebu vidare in sin strävan att göra skillnad.

Kaffe från Kongo

Rebu visste hur jordbrukssektorn i Demokratiska Republiken Kongo blivit förlamad av konflikter och yttre påverkan, vilket lett till att en stor del av den kongolesiska befolkningen fortfarande lever i osäkerhet kring tillgången av livsmedel. Jordbruket ledde vidare till kaffe, något som sysselsätter många i östra Kongo och som är en viktig del av samhället. Kaffe blev den perfekta produkten att börja med, inte minst för att Sverige är ett kaffeälskande land, men också för potentialen som produktionen av kaffe har i regionen.

Under lång tid har kaffeproduktionen i Kongo minskat och att tillskansa sig information kring vad som föranlett den kraftiga minskningen blev nästa steg på vägen. I synnerhet följande faktorer har bidragit till rådande situation:

Politisk instabilitet, inbördeskrig och brist på investeringar i kaffeodling och infrastruktur.

Även klimatförändringar, avskogning och bristande utveckling av jordbruksmetoder har också varit bidragande orsaker.

Dessutom har bristande marknadsföring och handelsstrukturer försvårat exporten och försäljningen av kaffe från landet.

Denna kunskap gjorde att Rebu identifiera var behovet var störst. Och Rutasoka föddes ur ett engagemang för att förbättra levnadsvillkoren för människorna i östra Kongo. Målet var att skapa ett företag som kunde bygga på den lokala ekonomin och påverka samhället. Kaffe, jordbruk och import blev tre nyckelverktyg för att bygga en cirkulär affärsmodell med avkastning till lokalsamhället i form av produktion, förädling och marknadsföring av kaffeprodukter i Sverige.

Mer om bolaget Rutasoka hittar du här och vill du veta mer om kaffe från Kongo, finns det här.

 

en_GB