SECURE PAYMENT

with Klarna

FAST DELIVERIES

within 2-3 days

Secure payments with Klarna

Search
Close this search box.

Afrikas industrialiseringsdag 2020

År 1685 anländer Sveriges första last av kaffe, ett halvt kilo har importerats och anländer till hamnen i Göteborg, sedan dess har vi i Sverige blivit vana att börja dagen med en god kopp kaffe. Låt oss fortsätta med denna vana, men låt kaffet som du har i din kopp inte bara smaka gott utan även göra gott!

I och med Afrikas industrialiseringsdag den 20 november* för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning vill vi lyfta kaffemakarna i Kongo, som under decennier påverkats starkt av de mineralkonflikter som härjat i landet. Konflikterna har inte bara förstört odlingarna fysiskt och lämnat spår i form av minor mellan kaffeplantorna, de har också drabbat möjligheten till export. På grund av den utbredda fattigdomen, som blivit än värre i och med konflikterna, har kaffemakarna haft svårt att rensa upp på sina odlingar och komma igång med kaffeverksamheten igen. De kaffemakare som ändå kunnat odla och skörda har i stor utsträckning riskerat sina liv igen, då de känt sig tvungna att smuggla kaffet till grannländerna för att få lite bättre betalt för sina råvaror. 

Rutasoka Coffee arbetar med att bidra till att återuppliva kaffeindustrin tillsammans med 9000 kaffemakare i östra Kongos högland, organiserade i två kooperativ (båda kooperativen är UTZ-certifierade och följer alla riktlinjer kring rättvisa arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, barnarbete m.m.). Kooperativen består bland annat av kaffemakarna, det vill säga de som äger marken och sköter odlingarna. Kaffemakare är ofta uppvuxna i jordbruksfamiljer och har stor kunskap om odlingen av kaffe.

Agronomerna förbereder för att dela ut kaffeplantor från Rutasoka till 400 kaffemakare.

För att odlingarna ska skötas på ett hållbart sätt tar kaffemakarna hjälp av kooperativets agronomer som hjälper till med rådgivning och guidning. Kooperativen har sammanlagt cirka 40 agronomer som är verksamma i olika områden och som dagligen är ute hos kaffemakarna på deras plantager.  

Kooperativet har även egna medarbetare som arbetar på tvättstationer, det är ett helt företag i sig med en kompetent ledning och administration. På tvättstationen finns en ansvarig som ser till att allt flyter på. Några tar emot kaffebären och andra ser till att kaffemakarna får betalt. I bearbetningen finns personal som tvättar bären, torkar samt sorterar och packar.

Sist med inte minst finns kvalitetssäkrare som är ansvariga för att kvalitetssäkra och ser till att det kaffe som skickas till oss håller den kvalitet som utlovats. 

 

*År 1990 grundades Afrikas industrialiseringsdag för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning. Den här dagen samlas afrikanska ledarna, beslutsfattare, företrädare för den privata sektorn, den akademiska världen, internationella finansinstitutet (IFI) och utvecklingspartner för att sträva efter gemensamma mål som gynnar industrialiseringen i Afrika. En av Afrikas större industrier är kaffeindustrin. 

Kaffemakarna har samlats för att ta emot nya kaffeplantor.
Den första kaffeplantan är satt i jorden.

Varje liten del i hantverket är viktig och alla i kedjan ska få rättvist betalt. Det låter kanske självklart, men tyvärr ser inte världen ut så idag.
Vi på Rutasoka kommer fortsätta att vara med och bidra till att återuppliva kaffeindustrin i Kongo bland annat genom att ge kaffemakarna nya plantor, så att deras kaffeodlingar kan utvecklas, samt avverka kaffeplantor som inte längre producerar en tillräckligt hög kvantitet av kaffebär för att det ska vara lönsamt. Vi kommer även att fortsätta kommunicera med kooperativet och kaffemakarna för att få fler att inse att de inte odlar kaffe för att de är fattiga utan för att det är deras yrke – kaffemakarna ska känna stolthet över det de gör och producerar.

Vi uppnår detta genom ett fortsatt samarbete med kooperativets administration och agronomerna som jobbar på fältet. Vår ambition är också att vara med och utveckla samhället runt omkring odlingarna, bland annat genom att bygga ytterligare en klinik.

När du dricker ditt kaffe från Rutasoka får du inte bara det godaste kongolesiska kaffe du kan hitta, du får också en produkt som är skapad av människor med vettiga arbets- och levnadsvillkor.

Du bidrar till att kaffemakare och medarbetare på fabriken kan försörja sig och sina familjer.

en_GB