Jordbruk

I Afrika, söder om Sahara, står över 400 miljoner bönder och deras familjer i frontlinjen för klimatförändringarna. Deras liv och levebröd påverkas direkt av dess effekter. Samtidigt är bönderna avgörande för att implementera många av de lösningar vi behöver för att förhindra det.

Klimatsmart jordbruk är en term som introducerades 2010 av FAO (Food and agriculture organisation of the United Nations) som svar på behovet av en tydlig strategi för att hantera jordbruk och livsmedelssystem under klimatförändringarna. Kort sagt innebär klimatsmart jordbruk användandet av rättvisa och hållbara metoder som ökar jordbrukets produktivitet och intäkter samtidigt som dess utsläpp av växthusgaser minskar.

Vi, tillsammans med dig, är med och bidrar till klimatsmart jordbruk i områden där våra produkter odlas. En viktig omställning som vi genomför tillsammans med bönderna, för deras intäkter, för klimatet och för att säkra livsmedelsförsörjningen, något som är ytterst viktigt för framtida generationer.

Nedan kan du läsa mer om de aktiviteter vi är med och bidrar till.

KLIMATSMART JORDBRUK IN ACTION

I östra och centrala Afrika har de ökande temperaturerna stor påverkan på bland annat kaffeodlingen. Nu startar vi ett pilotprojekt inom klimatsmart jordbruk tillsammans med kaffebönderna…

Läs mer >

Kaffemakeren kavira drömmer om att återvinna sin yrkesstolthet

”Jag vill utveckla plantagen, så att jag kan lämna över dem till mina barn och barnbarn.” – Kavira.

Läs mer >

AFRIKAS industrialiseringsdag

I och med Afrikas industrialiseringsdag den 20 november* för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning vill vi lyfta kaffemakarna i Kongo…

Läs mer >