SECURE PAYMENT

with Klarna

FAST DELIVERIES

within 2-3 days

Secure payments with Klarna

Search
Close this search box.

Rutasoka startar pilotprojekt – planterar bananplantor på kaffeplantager

I östra och centrala Afrika har de ökande temperaturerna stor påverkan på bland annat kaffeodlingen. IITA (International Institute for Tropical Agriculture) har sedan 2006 undersökt fördelarna med metoden CBI (Coffee Banana Intercropping), det vill säga samodling av kaffe och banan. Forskningen har visat att odling av dessa grödor tillsammans bidrar till alla tre grundstenar i hållbart jordbruk.

Credit: Neil Palmer (CIAT)

För att förstå vikten av att hitta de bästa metoderna för ett hållbart jordbruk behövde vi sätta oss in i vad hållbart jordbruk innebär. Till vår glädje kunde vi konstatera att våra värderingar går hand i hand med de tre grundstenarna i hållbart jordbruk; ökad produktivitet och inkomst för bönderna, ökad återhämtningsförmåga gällande försörjning och ekosystemen samt minskat utsläpp av växthusgaser.

IITA:s forskning har visat att samodlingen av kaffe och banan ökar produktiviteten av den odlade ytan med mer än 50% jämfört med odling av enbart en gröda. Värt att notera är att samodlingen inte påverkar volymen av kaffeskörden. Bananer gör dessutom produktionen mångsidig, vilket ökar livsmedelssäkerheten (tillgången till livsmedel) under torra årstider. Dessutom kan odlingen av banan kompensera för bortfall av intäkter vid plantering av nya kaffeplantor. Det tar cirka 2-3 år för en kaffeplanta att nå sin fulla potential. Banan är en snabbt växande ört som ger skörd året om.

Bananplantorna ger även värdefull skugga för de mycket klimatkänsliga kaffeplantorna och när kaffebären får mogna långsamt i skuggan utvecklar de en mer komplex smak.

I genomsnitt kan samodling bidra till att binda omkring fyra gånger så mycket kol som oskuggade monokulturer.

I östra Uganda har över 85% av kaffebönderna minst en CBI-lott. Enligt forskaren Piet van Asten, vid IITA i Kampala, Uganda, var resultaten spektakulära. Nackdelen tenderar dock att vara konkurrensen mellan de olika växterna om vatten, näring och ljus. Detta hanteras genom god agronomisk praxis, så som att integrera gödsel och organisk näring i odlingen, hantera växttätheten och krontaket på lämpligt sätt samt utöva god mark- och vattenvård.

Om cirka två veckor kommer Rutasoka tillsammans med en agronom från kaffekooperativet, som vi samarbetar med i Kongo, starta ett pilotprojekt. I detta kommer vi att utbilda grupper om 10 bönder i klimatsmart jordbruk samtidigt som vi gör slag i saken och planterar bananträd bland deras existerande kaffeplantor. Projektet finansieras genom återinvesteringar från kaffeförsäljningen. Tack till dig som köper våra produkter, du möjliggör projekt som detta.

Allt börjar med en planta.
en_GB