SECURE PAYMENT

with Klarna

FAST DELIVERIES

within 2-3 days

Secure payments with Klarna

Search
Close this search box.

Tillsammans mot mödradödlighet

Demokratiska Republiken Kongo toppar listan över mödradödlighet i världen, med 473 dödsfall per 100 000 födslar.

Mödradödligheten bero på fler faktorer, som bristen på vård och utbildade barnmorskor som förutom mödradödlighet även leder till komplikationer under graviditet och förlossning. Komplikationer som många gånger leder till sociala och ekonomiska svårigheter. Mödradödligheten beror även på oönskade graviditeter som är vanliga i Kongo då tillgången till preventivmedel är bristfällig och ofta helt obefintlig. Rätten till abort är reglerad och var fram till april 2018 förbjudet. Nu är det legalt möjligt att avsluta graviditeten för kvinnor som blivit gravida till följd av sexuellt våld eller om det finns risk för kvinnans hälsa. Regleringen, kulturen, religionen och kvinnas låga status leder till att många kvinnor vänder sig till den illegala abortmarknaden med otillräckliga medicinska kunskaper, medicinsk utrustning och där hygieniska förhållandena är dåliga.

9 av 10 dödsfall går att förhindra med bättre förlossningsvård, utbildade barnmorskor, preventivmedels­rådgivning, familjeplanering och rätten till säkra aborter.

Grundarna av Rutasoka byggde år 2017 en kvinnoklinik i Kongo med målsättning att ge varje barn en trygg start i livet och varje kvinna en säker graviditet och förlossning. På Rutasoka Clinic erbjuds kvinnor regelbundna kontroller hos en barnmorska för att i god tid upptäcka eventuella problem, som till exempel högt blodtryck/havandeskapsförgiftning, infektioner, eller att barnet ligger fel i magen. Personalen uppmanar kvinnor att komma i tid för att kunna följa graviditetens utveckling. Personalen på kliniken erbjuder även preventivmedels­rådgivning och familjeplanering för att förebygga oönskade graviditeter. Tillsammans minskar vi mödradödligheten i östra Kongo.

 

 

 

 

I år har läkarna & barnmorskorna på Rutasoka Clinic förlöst 529 mammor och ingen mamma har förlorat livet i samband med sin gravitet eller förlossning

Vill du läsa mer om mödradödlighet i världen hittar du information här: 
https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/barnvagnsmarschen/stoppa-modradodligheten/

Genom att köpa kaffe hos oss på Rutasoka bidrar du till trygga förlossningar då vi på Rutasoka återinvesterar en del av vår omsättning i att kunna erbjuda familjer förlossningsvård och sjukvård i östra Kongo.

en_GB